O S I Ą G N I Ę C I A   U C Z N I Ó W

Strona główna

Aktualności

Konkursy, osiągnięcia

Warsztaty teatralne

Edukacja ekologiczna

Innowacje

Grono Pedagogiczne

Pedagog psycholog

Historia szkoły

Nasz Patron

Szkolny Klub Wielkoducha

Kalendarz szkolny

Klasy integracyjne

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zapowiedzi imprez

Zajęcia pozalekcyjne

Samorząd uczniowski

Statut szkoły

Zawody sportowe, turnieje

 

Konkursy przedmiotowe, wiedzy

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY – etap rejonowy.

Konkurs odbył się 8 stycznia 2016r. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie uczennice: Zofia Górska (V d) oraz Anna Wypychowska (VI a)

Gratulujemy!


CELUJĄCY MATEMATYK

16 grudnia 2015r. odbył się wewnątrzszkolny konkurs matematyczny „Celujący matematyk klas IV-VI”.

Laureatami konkursu zostali:

- Mateusz Antoniewicz (IV a)
- Zofia Górska (V d)
- Aleksandra Wieczorek (VI b)

Gratulujemy laureatom!


,,MISTRZ ORTOGRAFII” – etap szkolny.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów. Do etapu miejskiego zakwalifikowali się:

- Patryk Woźniak (VI b)
- Julia Wasielewska (VI c)
- Patryk Pawlak (V b)
- Marek Antoniewicz (IV a)
- Oskar Szramski (IV a)
- Mikołaj Dziurla (IV c)

Gratulujemy!


Szkolny konkurs historyczny
„KONKURS WIEDZY O PATRONIE”

I miejsce - Jerzy Czarnecki (VI d)

Gratulujemy!


WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO - etap szkolny.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się uczennice:

- Izabela Kordiak (VI b)
- Wiktoria Michalska (VI b)
- Julia Wieczorek (VI b)
- Julia Wasielewska (VI c)

Gratulujemy!


WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY – etap szkolny.

Konkurs odbył się 20 listopada 2015r. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

- Zofia Górska (V d)
- Jakub Gruszczewski (VI b)
- Jagoda Grzybowska (VI a)
- Miłosz Konieczka (VI b)
- Wiktoria Michalska (VI b)
- Aleksandra Wieczorek (VI b)
- Julia Wieczorek (VI b)
- Anna Wypychowska (VI a)

Gratulujemy!


Ogólnopolski konkurs fotograficzny „PSTRYK NATURA – II EDYCJA – WIOSNA, LATO”

Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Łuczak (VI b).

Gratulujemy!

Konkursy językowe

Olimpiada Wiedzy Archimedes – Lingua Plus

W ogólnopolskim konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas III – VI. Tytuł laureata z wyróżnieniem (100 punktów) uzyskali uczniowie:

- Zuzanna Kwiatkowska (V a)
- Zuzanna Kopiecka (V a)
- Zofia Górska (V d).

Tytuł laureata I stopnia uzyskali uczniowie:

- Aleksandra Barczyk (V a)
- Nadia Fabiszak (III d).

Tytuł laureata II stopnia uzyskali uczniowie: Rita Zastawa (V a), Mikołaj Cichocki (III b).
Tytuł laureata III stopnia uzyskali uczniowie: Marek Karpiński (III c), Kinga Kuźma (III a), Karina Jagodzińska (III c), Mateusz Adamczyk (III c).
Tytuł laureata IV stopnia uzyskała uczennica: Weronika Majewska (III d).
Tytuł laureata V stopnia uzyskali uczniowie: Maria Tomaszewska (III d), Miłosz Konieczka (VI b), Jakub Gruszczewski (VI b).

Gratulujemy nagrodzonym uczniom.


SZKOLNY FESTIWAL ANGIELSKICH KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

Festiwal odbył się 21grudnia 2015r. W festiwalu brały udział wszystkie klasy IV – VI.

Na poziomie klas czwartych zwyciężyła klasa 4c.
Na poziomie klas piątych zwyciężyła klasa 5a.
Na poziomie klas szóstych zwyciężyła klasa 6a.


V Międzyszkolny Festiwal Angielskich Kolęd i Piosenek Świątecznych 

ENGLISH CHRISTMAS SONGS FESTIVAL

Konkurs odbył się 9 grudnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie.

Naszą szkołę reprezentowały: Julia Wasielewska (VI c) i Emilia Andrzejewska (VI a). Laureatką konkursu została Julia Wasielewska , która zajęła  II miejsce  w kategorii – solista.


KONKURS BOŻONARODZENIOWY

W grudniu 2015r. nauczyciele języka angielskiego zorganizowali konkurs dla uczniów klas IV – VI. Była to już X edycja tego konkursu.

Najlepsze prace na poziomie klas IV wykonali następujący uczniowie:

- I miejsce – Bartosz Marcinkowski (IV a)
- II miejsce – Hanna Kulczyńska (IV d)
- III miejsce – Olga Sommerfeld (IV d)

Najlepsze prace na poziomie klas V wykonali następujący uczniowie:

- I miejsce –  Patryk Pawlak (V b)
- II miejsce – Małgorzata Puchalska (V d)
- III miejsce – Gabriela Kowalska (V c)

Najlepsze prace na poziomie klas VI wykonali następujący uczniowie  :

- I miejsce -  Kinga Świtalska (VI a)
- II miejsce – Tomasz Figura (VI d)
- III miejsce – Julia Wróbel (VI d)


PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH

Konkurs dla uczniów klas IV -VI odbył się w październiku 2015r. Laureatami konkursu zostali:

- I miejsce – Tomasz Figura (VI d)
- II miejsce – Zuzanna Łuczak (VI b)
- III miejsce – Julia Myssura (VI b)


Konkursy plastyczne

KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY o tematyce bożonarodzeniowej.

W wewnątrzszkolnym konkursie wzięło udział 15 uczniów.

- I miejsce - Nikola Graczyk (Vd) oraz Patryk Pawlak (Vb)
- II miejsce - Bartosz Wódczak (IV a)
- III miejsce - Michał Koniczka (IV a)

Gratulujemy nagrodzonym uczniom!


Szkolny konkurs historyczno – plastyczny
„OBRONA WESTERPLATTE”

I miejsce – Zofia Fołda (VI d)

Gratulujemy !

 KONKURSY 2009/2010

 

 ñ POWRÓT

Strona główna / Aktualności / Szkoła - Kontakt / Grono Pedagogiczne / Pedagog-psycholog / Historia Szkoły / Nasz Patron
Spacer po szkole /
 Kalendarz szkolny / Klasy integracyjne / Ogłoszenia / Plan lekcji / Zapowiedzi imprez / Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd uczniowski / Gazetka szkolna /
Rada Rodziców / Zdrowie i bezpieczeństwo / Warto zobaczyć


wszelkie prawa zastrzeżone © 2004